Koulumme puolesta

torilla tavattiin
kuntaa autettiin keräämällä säästöideoita

Lupa Kautialan koulun käyttöön on annettu vuoden 2020 loppuun.

Nuorisoseura järjestää toimintaa ja toivoo tilan olevan käytössä vapaa-ajan toimintaan myös jatkossa.

 

 

2019

Kautialan koulun liikuntasalissa todettiin kosteutta. Kyläläiset ovat selvittäneet, että ongelma saataisiin korjattua ja opiskelu voisi jatkua entiseen tapaan. Kangasalan valtuusto päätti 13.5.2019 lopettaa koulutoiminnan Kautialassa.  

https://www.kangasala.fi/ajankohtaista/kautialan-koulun-opetuksen-jarjestamismahdollisuuksia-selvitetaan/

 

 

 

Lehdistötiedote 8.11.2014

Kangasalan kulttuurikunta tarjoaa koululaisille kylmän suihkun

Kangasalan kunta aikoo tehdä historiallisen kovat leikkaukset kouluihin. Luokkakokoja suurennetaan, tuntimäärät laitetaan minimiin, kiristetään sijaisten palkkausta ja kyläkouluja lakkautetaan. Tämä kaikki tehdään puutteellisen valmistelun pohjalta.

Se on kylmä suihku koululaisten ja kyläläisten niskaan. Siksi näytämme, miltä se tuntuu ja järjestimme tapahtuman ”Kylmä suihku koululaisille” Raikun koululla.

Päätösten todelliset vaikutukset on jätetty punnitsematta. Opetusryhmien kasvattaminen vaikuttaa kaikkien koululaisten arkeen. Se aiheuttaa arvaamattomia lisäkustannuksia erityistoimien tarpeena, lisäksi se heikentää oppimistuloksia ja työrauhaa.

Ei ole sattumaa, että valtio on voimakkaasti satsannut ryhmäkokojen pienennykseen. On omituista, että Kangasalan kunta ei aio käyttää ilmaista – veronmaksajien maksamaa – rahaa resurssiopettajien palkkaukseen. Se merkitsee yli 20 opettajan vähennystä ja luokkakoon kasvua jopa 15 oppilaalla.

Samaan aikaan kunta satsaa suuria summia kulttuuritaloon ja Kimmo Pyykkö –museoon. Lapsista leikkaaminen tässä tilanteessa tuntuu erityisen epäoikeudenmukaiselta. Kangasala-talon pelkät avustukset ovat 1,4 miljoonaa euroa. Pyykkö-museon ensi vuoden avustus on 220 000 euroa eli samaa suurusluokkaa kuin opetuksen leikkauksen tuoma säästö.

Oppilaiden vanhemmat ja kyläläiset vaativat koulusäästöjen ottamista uudelleen valmisteltavaksi. Se on mahdollista toteuttaa ilman, että kunnan talous ajautuu nykyistä suurempaan ahdinkoon. Koska vaakakupissa on valtion tarjoama ilmainen raha luokkakokojen pienentämiseen, kyse ei olekaan rahasta vaan arvostuksista.

Puutteellinen valmistelu näkyy monessa eri asiassa. Määritellessään ensi vuoden raameja sivistyskeskus ei laske lainkaan luokkakokoja. Se antaa rahat kouluille valmiiden laskentakaavojen mukaan, joissa ei oteta huomioon oppilasainesta.

Päättäjät tekevät siis ratkaisuja perustuen algoritmeihin, eikä todelliseen tilanteeseen. Luokkakoot voivat kasvaa helposti 10–15 oppilaalla, mutta tätä ei kerrota valmisteluaineistossa. Näin ollen ei voida tietää, mikä määrä opettajia riittää korvaamaan nykyiset 26 resurssiopettajaa.

Puutteellinen valmistelu koskee myös kouluverkkoa. Kyläkoulujen lakkautukset vaikuttavat historiallisella tavalla kolmen palvelukylän tulevaisuuteen. Niistä saatava säästö on kunnalle mitätön, joten syyt ovat muualla. Ne ovat halussa keskittää asumista kaava-alueelle, pois haja-asutusalueelta.

Kuitenkin asutuksen tiivistäminen koulujen ympärille, palvelukylien valmiin infran ääreen ei ole kuluerä. Se merkitsisi kunnalle tilaisuutta ansaita jopa miljoonia euroja ilman kalliita pakkolunastus- tai infran rakentamiskuluja. Tätä mahdollisuutta ei pitäisi jättää käyttämättä puolen tunnin ajomatkan päässä Tampereesta, yhdestä Suomen voimakkaimmin kehittyvästä kasvukeskuksesta.

Kyläkoulut ovat yhteisölleen paljon muutakin kuin kouluja. Historiallista päätöstä ollaan tekemässä kuitenkin ilman mitään yhteisövaikutusarviota. Lisäksi oppilasmäärät on laskettu systemaattisesti alakanttiin ja remonttitarpeet yläkanttiin. Lakkauttamisen hyödyt myös yliarvioidaan esimerkiksi unohtamalla kiinteistökulujen jäävän kunnalle. Tällaisen valmistelun pohjalta ei näin isoja päätöksiä voi tehdä.

Kipeimmin tämä koskee Lahdenkulman koulua, joka aiotaan lopettaa pikavalmistelun tuloksena jo ensi syksynä. Hallintolain edellyttämää vaikutusmahdollisuuksien varaamista ei ole ehditty toteuttaa kuten laki edellyttää, silloin kun on vielä tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus. Asiaa ei tuotu lupausten mukaisesti normaalin demokraattisen valmistelun kautta lautakuntaan. Ei ole enää mitään elintä, joka ehtisi korjata virheet ennen lopullista käsittelyä valtuustossa 17.11.2014.

Lahdenkulmaa koskeva ensi vuoden säästö on todellisuudessa vain 25 500 euroa. Se on pieni hinta lisäajalle, jotta tulevaisuuden punninnan voisi tehdä asiallisesti kouluverkkoselvityksessä ensi vuonna. Raskaimmin on ylimitoitettu juuri Lahdenkulman remontti. Kouluun pitää tehdä vain pintojen uusimista ja salaojat, mutta kunnan laskelmissa tarvitaan 1,3 miljoonan remontti pommisuojineen. Listalla on edelleen kohteita, jotka on jo ehditty tehdä.

Olemme huolissamme siitä, tehdäänkö kunnan muitakin päätöksiä yhtä puutteellisen valmistelun pohjalta. Onko se syynä siihen, että Kangasala-talo ja Pyykkö-museo vievät hallitsemattomalla tavalla kuntalaisten verovaroja. Onko se syynä myös siihen, että Lamminrahkan infraan ja palvelurakenteeseen vaadittava panostus tulee syöksemään kunnan luultavasti lopullisesti suohon.

Esimerkiksi pelkillä Kangasala-talon ensi vuoden avustuksilla voisi palkata noin 30 opettajaa eli reilusti yli sen mitä valtion antamalla resurssirahalla.

Salailevalla ja virkavaltaisella toimintatavalla on saatu aikaan kulttuuritalo, jota kukaan ei nyt oikein tunnu julkisesti halunneen. Vedotaan ikivanhoihin päätöksiin, joista ei ole voitu livetä. Kuitenkaan kylien kehittämisessä ja koulujen säilyttämisessä ei vedota vanhoihin päätöksiin.

Uusi valtuusto ja kunnanjohto aloittivat toimikautensa lupaavasti. Ilmassa oli uuden keskustelevan ja avoimen toimintakulttuurin merkkejä. Nyt näytetään palanneen vanhaan tapaan toimia. Keskustelua ei käydä siksi, että haluttaisiin kuulla kuntalaisia, vaan siksi, että täytetään lain muodollinen minimi.

Koska koululaisia ei voi lakkauttaa, annettakoon heille siis sellaista opetusta, johon aidolla kulttuurikunnalla on varaa. Luokissa, joiden koko ei aiheuta lisäkustannuksia ja kylissä, jotka ovat vireitä ja tuottoisia kunnalle. Ja toivotaan, että tämän jälkeen kulttuuri lakkaisi olemasta kesäpäivän kulttuurikunnassa monen suussa kirosana.

Raudanmaan kyläyhdistys
Raikun koulun vanhempainyhdistys
Kylä- ja kouluyhdistys Vilpeilän Valpas
Kautialan koulun vanhempainyhdsitys

 

 

Kuvakooste haasteesta Kylmä suihku koululaisille.